Obveščamo vas, da smo bili izbrani na Javnem razpisu » sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma« Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport(dostopno na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-turizma/).

Naziv projekta:

» HOTEL PARK LIJAK «

Namen projekta je izgradnja Hotela Park Lijak, kategorije 3* za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Cilj projekta je dvig kakovosti in trajnostna naravnanost turistične nastanitvene infrastrukture ter dvig dodane vrednosti v turizmu s trajnostnim razvojem turistične ponudbe v turizem višje dodane vrednosti.

Investicija v gradnjo Hotela Park Lijak ob zelenem vznožju Lijaka in razvoj novih, inovativnih turističnih produktov pomeni razvoj celostnega tematskega proizvoda, ki vodi k vrhunskemu doživetju in temelji na mreženju ter povezovanju turističnih ponudnikov v občini Nova Gorica in širši okolici, model upravljanja ter nove tehnološke pristope – rezervacijska  platforma – v trženje produkta na globalnem trgu.

Pričakovani rezultati projekta so povečanje energetske in snovne učinkovitosti, razvoj novih turističnih produktov  in 5-zvezdičnega doživetja, zaposlitev novih zaposlenih in dvig dodane vrednosti na zaposlenega. Skupna vrednosti investicije znaša 5.108.968,63 EUR. Višina finančne podpore znaša 1.168.444,81 EUR.

Projekt je sofinanciran iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino in naložba IB: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma.

Začetek operacije je 19.12.2022. Operacija se bo izvajala do 31.12.2024.

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO) dostopno na www.noo.gov.si .

NALOŽBO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA– NextGenerationEU“